Tuyển dụng

December 6th, 2021

Trưởng nhóm Kinh doanh

Chúng tôi cần tìm kiếm Trưởng nhóm kinh doanh với các thông tin như sau:
December 6th, 2021

Nhân viên Truyền thông

Hiện chúng tôi đang tìm kiếm vị trí chuyên viên Marketing với các thông tin tuyển dụng như sau:
March 28th, 2021

Nhân viên Thiết kế

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi liên tục tìm kiếm vị trí Thiết kế nội thất với các thông tin như sau:
March 28th, 2021

Nhân viên Kinh doanh

Chúng tôi cần tìm kiếm nhân viên kinh doanh với các thông tin như sau: